Niektóre z wydanych książek autorstwa
Jerzego Roberta Nowaka:
100 kłamstw J. T. Grossa o żydowskich sąsiadach i Jedwabnem
Alarm dla Polski
Alleluja i do przodu
Církev a Velká francouská revoluce
Alleluja i pod prąd
Buntownicy i asekuranci -
Białe plamy z historii SD
1939 - 1989
Antypolonizm
zdzieranie masek tom 1
Antypolonizm
zdzieranie masek tom 2
Co Polska dała światu
tom 1 i 2
Czarna legenda dziejów Polski
Czarny leksykon
Czerwone dynastie tom 1
Czerwone dynastie tom 2
Czerwone dynastie tom 3
Fałsze i przemilczenia Grossa
Jak minął miesiąc?
Fakty Wydarzenia Opinie
Jak oszukano naród
Jak ratować Polskę
Kogo muszą przeprosić Żydzi
Kościół a rewolucja francuska
Ksiądz Jankowski
Na przekór Kłamstwom...
Ksiądz Jankowski
Na przekór Kłamstwom...
Ksiądz Jankowski
Na przekór Kłamstwom...
Myśli o Polsce i Polakach
Na przekór skorpionom
Norwid nasz współczesny
Nowa cenzura
Nowe kłamstwa Grossa
O W. Bartoszewskim
bez mitów
Obłudnik powszechny
Pełzająca germanizacja Wrocławia
Platforma obłudników
Polityka kulturalna WSPR
w latach 1968 - 1977
Powstanie Ludowej Republiki Albanii
1944 -1949
Przemilczane zbrodnie
Przemilczani obrońcy Polski
Słowa barwne i skrzydlate
Spór o kolaboranta Brzechwę
Stefan Kardynał Wyszyński
Aby Polska Polską była
(Wybór myśli o narodzie)
To whom should the Jews apologize
Tyska prowokacja
przeciw wolności słowa
W obronie wiary
Walka z Kościołem
wczoraj i dziś
Walka z Kościołem
w mediach
Biała księga
Węgry burzliwe lata
1953 - 1956
Zagrożenia dla Polski
i polskości cz. 1
Zagrożenia dla Polski
i polskości cz. 2
Zbrodnie UB
Życiorys bez retuszu
Żydzi przeciw Żydom
(Zbrodnie żydowskiej policji
Judenratów i żydowskich kapo) cz. I
Żydzi przeciw Żydom
(Zbrodnie żydowskiej policji
Judenratów i żydowskich kapo) cz. II
Żydzi w historii świata
Hiszpania po wojnie domowej 1939 - 1971
Węgry 1939 -  1969
Węgry 1939 -  1974
Węgry bliskie
i
nie znane
Historia Polski
Żeby Polska... t. I
Historia Polski
Żeby Polska... t. II
Poptępiany za patriotyzm
(Sylwetka Jana Kobylańskiego)
Nowe tendencje w literaturze węgierskiej
1957 - 1966
Początek strony
Węgierska droga do zwycięstwa
tom I
Węgierska droga do zwycięstwa
tom II

Wichry Życia
(Autobiografia)