Spotkania na temat antypolskiej i antykatolickiej książki
J.T.Grossa "Strach"

 

  • 09.02.2008 (sobota) - godz. 15:00, Kraków, ul. Kopernika 26 (Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum). Panel z udziałem prof. J.R.Nowaka, B. Wolniewicza, R. Brody.
  • 10.02.2008 (niedziela) - godz. 16:00, Rzeszów, al. Piłsudzkiego 8/10 (Fundacja Nowe Życie). Odczyt prof. J.R.Nowaka wraz z dyskusją.
  • 11.02.2008 (poniedziałek) - godz. 17:00, Kielce, ul. Jana Pawła II (aula Wyższego Seminarium Duchownego). Odczyt prof. J.R.Nowaka wraz z dyskusją.
  • 16.02.2008 (sobota) - godz. 17:00, Częstochowa, ul. 3 Maja 12 (siedziba redakcji pisma Niedziela). Spotkanie z czytelnikami Niedzieli.
  • 17.02.2008 (niedziela) - godz. 17:00, Częstochowa, ul. BrzeŸnicka 59 (kościół św. Wojciecha). Odczyt prof. J.R.Nowaka wraz z dyskusją.

15.01.2006

W dniu 15.01.2006 w Jedwabnym odbyła się uroczystość nadania honorowego obywatelstwa miasta Jedwabne prof. dr hab. Jerzemu Robertowi Nowakowi.

Decyzję w sprawię uhonorowania prof. J.R.Nowaka podjęto jednogłośnie podczas sesji Rady Miejskiej w Jedwabnym w dniu 30.12.2005.

W uroczystości nadania honorowego obywatelstwa miasta Jedwabne prof. J.R.Nowakowi 15.01.2006 uczestniczyli między innymi Jego ekscelencja ks. biskup Stefanek, wicemarszałek Senatu Krzysztof Putra, wojewoda podlaski Jan Dobrzyński, przewodniczący Rady Miejskiej Jedwabnego Józef Goszczycki i burmistrz Michał Chajewski.

Występujący w czasie uroczystości ks. biskup S. Stefanek, wicemarszałek Senatu K. Putra, wojewoda podlaski J. Dobrzyński i burmistrz Jedwabnego M. Chajewski wysoko ocenili zasługi prof. Jerzego Roberta Nowaka dla obrony prawdy o Polsce.

Galeria zdjęć

Wywiad: "Broniąc Jedwabnego, broniłem Polski" 19.01.2006
Nasz Dziennik - Honorowy obywatel Jedwabnego 19.01.2006